Projekt, Zdravá mateřská škola!

         

MŠ Sluníčko je od roku 1996 zařazena do sítě Zdravých mateřských škol a certifikátem může plně užívat název Mateřská škola podporující zdraví. Pedagogická koncepce je zaměřena na výchovu předškolního dítěte ke zdraví, na vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu, na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Škola, která se rozhodla podporovat zdraví, přistoupila na určitá filozofická východiska a principy činnosti. Chápe, že zdraví není jen nepřítomností nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti. Pocit pohody je relativní, protože každý jednotlivec jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek.

Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

procházka