Na co se zaměřujeme?  • Naše mateřská školka má zájem o partnerské vztahy s rodiči.


  • Pravidelně připravujeme slavnosti pro rodiče s dětmi: Svatého Martina, Vánoční spirálu, Jarní a Letní slavnost.


  • Celý kolektiv mateřské školy Sluníčko se svým jednáním podílí na vytváření pohody a spokojenosti dětí a rodič.


  • Cílem pedagogických pracovnic je při výchově a vzdělávacím procesu dítěte,individuální přístup k dítěti a jeho rozvoj osobnosti.


  • Dítě je psychologem pozorováno při činnostech, individuálně testováno a výsledky z celého šetření jsou sděleny zákonnému zástupci dítěte, který má příležitost konzultovat i jiné problémy dítěte s odborníkem.


  • MŠ navázala spolupráci s firmou COUNTRY LIFE při distribuci bio produktů a získala zároveň zdravé recepty pro stravování dětí.