Jak vznikají věkově smíšené třídy?  • Rodiče mají možnost zařadit sourozence do stejné třídy.


  • Mají možnost výběru paní učitelky.


  • Volí třídu dle interiéru.


  • Zařadí dítě ke kamarádovi.

Význam věkově smíšených tříd: