Aby jste nás snadněji poznali.

vchod do MŠ

 

MŠ ze zahrady

  

cesta do zahrady

    

Naše zahrada.

výhled na zahradu

  

pískoviště

  

prolézačky

kousek lesa

  

školní totem

  

ještě jeden pohled

Jak to u nás vypadá?

čekárna

  

chodba

  

tělocvična

sociální zařízení

  

šatna

  

pokoj na spaní

Jak to vypadá ve třídě??

část vyhrazená k jezení a práci u stolu

  

část na hraní

  

celá třída