Jaký program dětem nabízíme ??

  • Angličtina hrou.
  • Veselé a zdravé pískání(hra na flétnu).
  • Veselá pastelka (prevence a náprava vadného držení tužky).
  • Keramický kroužek.
  • Výtvarný kroužek.
  • Cvičení podle Feldenkraisovy metody.

Zájmové kroužky odborně vedou pedagogické pracovnice MŠ. K dalším aktivitám naší mateřské školy patří pravidelný plavecký výcvik, 10 denní pobyt ve škole v přírodě s alternativní třídou v zařízení "Radost" v Horním Jelení a 10 denní pobyt ve škole v přírodě v Příchovicích v Jizerských horách.
Fantazie, tvořivost a estetické cítění je u dětí rozvíjena divadelním, hudebním a loutkovým představením vždy 1x měsíčně.